Верваг Фарма: биофакторлар саласындағы құзыреті

Компания

Wörwag Pharma – A people company
WÖRWAG PHARMAВёрваг Фарма — халық компаниясы

Бүкіл әлемдегі адамдарға денсаулық сақтау мәселелері жөнінде кеңес беру және оларға салауатты өмір салтын жүргізу мүмкіндіктерін беру — компаниямыздың негізін салушысының басты мақсаттары болған. Швабиядағы табыс тарихы дәл осылай басталған.

more about us
[Translate to Kazakh:] Career