Сандар және фактілер

Бүкіл әлемде 900 астам қызметкерлер компанияның табысын қамтамасыз етеді

woerwagpharma-our-team

Айналым динамикасы 2006–2018 жж. (млн. евро)