Заңды хабарлама

Сайт шығаратын ұйым:

«WOERWAG PHARMA GmbH and Co.KG» өкілдігі

Алматы қ, Бостандық ауданы, индексі 050040/A15T0G9,                                

Тимирязев көш., 28 «В», «АЛАТАУ ГРАНД» бизнес орталығы, 3-қабат, 310-кеңсе       

тел.: +7 (727) 341 09 75, 341 09 76

info(at)woerwagpharma.kz

Авторлық құқықтар туралы директивалар және жауапкершілік

Осы интернет-беттерінің деректері авторлық құқықпен қорғалған. Кез келген түріндегі ақпаратты, атап айтқанда, графиктер, мәтін, логотиптер, кескіндерді және т.б. жаңғырту, редакциялау, өңдеу және пайдалану Wörwag Pharma GmbH & Co. KG компаниясының жазбаша келісімін талап етеді. Wörwag Pharma GmbH & Co. KG. өз мүмкіндіктеріне орай Сайтта жарияланатын ақпараттың максималды нақтылығы мен өзектілігін қамтамасыз етуге тырысады. Ол, алдын ала хабарламай, мәтінді кез келген уақытта түзету құқығын өзіне қалдырады. Бірақ сайтта қолжетімді болатын ақпарат нақты, дұрыс, өзекті және толық болғанына кепілдік бере алмайды.
Сәйкесінше, немқұрайлы немесе ниетті әрекеттер нәтижесінде мүліктік залалды қоспағанда, компания ешбір жауапкершілікті көтермейді:
-Сайтта көрсетілген қандай да болса дәлсіздік, қате немесе ақпарат қалдырып кеткені үшін;

-үшінші тұлғалардың арам ниетті кіруі нәтижесінде, оның салдарынан Сайтта қолжетімді ақпараттың немесе нысандардың өзгеруі орын алған кезде кез келген залал үшін;

-және одан да кең, тіпті егер компания Сайтқа қолжетімділік болған немесе оған қолжетімділік болмаған, Сайтты пайдалану салдары болған кез келген залал немесе ықтимал зиян немесе жоғалу туралы ескертілген болса да, кез келген себептен, кез келген дерек көзінен, сипаттағы немесе қандай да болса салдарымен болатын мүліктік залал немесе жанама залал үшін, соның ішінде кез келген залал немесе Сіздің компьютеріңізді немесе басқа да қандай болса да меншігіңізді және/немесе Сайттан тура немесе жанама түрінде алған қандай болса да ақпаратты сеніп тапсырған себептен жұқтыруы мүмкін вирустар үшін.
 
Сайт және оның құрамындағы ақпарат Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі және осыған байланысты кез келген даулар Қазақстан Республикасының юрисдикциясына жатады.