Вёрваг Фармадағы сәйкестік саясаты

[Translate to Kazakh:] Compliance

Верваг Фармадағы комплаенс сыртқы және ішкі ережелерді сақтауды білдіреді. Бұл ережелер заңға және нормативтік актілерге байланысты болады, олар компания ішінде бағдарламалар, рәсімдер және бақылау құралдары түрінде анықталады. Жауапты, этикалық әдепті және заңды әрекеттер Верваг Фарма табысы үшін маңызды болады, себебі біздің бағдарымыз клиентке және өнімдеріміздің сапасына алынған.

Негізгі тәртіп ережелері біздің Тәртіп кодексінде жазылған. Бұл Верваг Фарманың барлық қызметкерлері үшін міндетті құжат болып табылады, ол тәуекелдерді анықтауға және сол арқылы құқық бұзушылықтарды болдырмауға мүмкіндік береді:

[Translate to Kazakh:] Nicole Schmolke

Компанияда сәйкестілік ережелерін бекіту үшін Вёрваг Фарма топтағы ішкі бақылау жөніндегі маман лауазымын құрды. Бұл жауапкершілікті өзіне Николь Шмолке (Қызметкерлер және бизнес) мойындайды

Заңнама бұзу тәуекелдерін және әлеуетті заңсыз тәртіпті аса барынша ерте кезеңінде анықтау мақсатында Вёрваг Фарма өзінің қызметкерлерін және іскерлік серіктестерін бұзылыстар туралы мына мекенжайы бойынша құпия негізінде хабарлауды шақырады:

compliance(at)woerwagpharma.com

тура ішкі бақылау жөніндегі маманға ашады. Бұны өзіңіз де, аноним түрде де жасауыңызға болады.